loading

Miras Hukuku

Altuntaş Hukuk&Danışmanlık olarak Miras hukuku kapsamı içerisinde olan bütün hukuki uyuşmazlıklarda çözüm odaklı hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda;

  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
  • Mirasçılık belgesi alınması
  • Tereke tespit davaları ile tenkis davaları
  • Muris muvazaasına dayalı iptal davaları

hizmetleri başta olmak üzere Miras hukuku kapsamındaki diğer hizmetler tarafımızca verilmektedir.

Miras Hukuku