loading

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuzca, işçi-işveren ilişkisinde kaynaklanan ihtilaflar kapsamında müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda;

  • İş akitlerinin ve çalışma koşullarının hazırlanması ve müzakeresi
  • Mobbing davalarının takibi
  • İş akdinin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile takibi
  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklarla ilgili davaların takibi

hizmetleri ve İş Hukukuna dair diğer hizmetleri vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku