loading

Sağlık Hukuku

Altuntaş Hukuk&Danışmanlık olarak Miras hukuku kapsamındaki hukuki uyuşmazlıklarda çözüm odaklı hizmet vermekteyiz. Bu anlamda;

  • Özel sağlık kuruluşların, sigorta şirketlerin, hekimlerin ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda taraf oldukları idari, hukuki ve cezai hukuki süreçlerinde temsil edilmeleri
  • Malpraktis davaları
  • Kamu ve özel sağlık kurumlarının sorumluluklarına yönelik hukuki süreçlerin yürütülmesi
  • Sağlık alanından doğan akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü

hizmetleri başta olmak üzere Sağlık Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri tarafımızca sağlanmaktadır.

Sağlık Hukuku