loading

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Altuntaş Hukuk & Danışmanlık olarak sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıklarda gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimizi temsilen, mevcut uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak adına gerekli hukuki adımları atmaktayız. Bu anlamda;

  • Trafik kazalarından
  • İş kazalarından
  • Hekim sorumluluk sigortasından kaynaklanan davalar ile
  • Beden bütünlüğün ihlalinden
  • Haksız fiilden
  • Sebepsiz zenginleşmeden
  • Kişilik haklarının ihlalinden

kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının açılmasını ve dava sürecinin takip edilip neticelendirilmesini gerçekleştirmekteyiz.

Sigorta ve Tazminat Hukuku